Aktualności

Parafia św. Maksymiliana Kolbe / Aktualności / II dzień triduum
II dzień triduum

TRIDUUM PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. ANTONIEGO MARII KLARETA

Dzień drugi

KSZTAŁTOWANIE SIEBIE NA WZÓR CHRYSTUSA

Wprowadzenie

Duchowość św. Antoniego Marii Klareta jest chrystocentryczna. «Elementem podstawowym w powołaniu naszego Świętego Założyciela jest pełna konsekracja Chrystusowi, aby naśladować Go pełniej w jego życiu ewangelicznym, na wzór Apostołów, pracując oraz cierpiąc, aby przyprowadzić ludzi ku chwale Ojca. To pragnienie pełniejszego pójścia za Jezusem prowadzi go nie tylko do naśladowania Mistrza, lecz również przyjęcia Jego ducha tak w intymnej zażyłości synowskiej, jak i w dysponowaniu siłami, które budziła w nim żarliwość o chwałę Ojca»

Lektura klaretyńska

Komentator: Św. Antoni Maria Klaret w kontemplacji życia Jezusa znajduje najlepszą drogę, aby się do Niego upodabniać.

Lektor: «Zawsze najbardziej poruszało mnie kontemplowanie Jezusa jak idzie z miasta do miasta nauczając wszędzie, nie tylko w miastach, ale również we wsiach, a nawet mówił do jednej tylko kobiety, na przykład do Samarytanki, chociaż był zmęczony drogą, spragniony i było to, tak dla Niego, jak i dla kobiety nie w porę. Od początku podobał mi się styl nauk Jezusa. Jakie porównania! Jakie przypowieści! Postanowiłem naśladować Jego porównania i prosty styl. Jak bardzo był prześladowany! Stał się znakiem sprzeciwu. Jego nauka, czyny i osoba były prześladowane. Odebrano Mu życie, stosując zniewagi i obelgi, zadając najhaniebniejszą i najbardziej bolesną śmierć, jaką można ponieść na ziemi [...] Stawiałem sobie za wzór do naśladowania Jezusa, który mówi do mnie i do wszystkich: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokory sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. I tak stale kontemplowałem Jezusa w żłóbku, w warsztacie, na Kalwarii. Rozważałem Jego słowa, nauki, czyny, sposób ubierania się, wędrówki od jednej miejscowości do drugiej [...] Ten przykład dodawał mi otuchy i zawsze zadawałem sobie pytanie: Jak Jezus zachowywał się w podobnej sytuacji? Starałem się Go naśladować i czyniłem to bardzo chętnie i z radością, myśląc o tym, że naśladuję mego Ojca, Mistrza i Pana, i że przez to Mu się podobam»

(Św. Antoni Maria KlaretAutobiografia)

 

Wezwania do św. Antoniego M. Klareta

Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystusa namaszczonego i posłanego przez Ojca, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przez wstawiennictwo św. Antoniego Marii Klareta zanośmy do Boga nasze błagania:

AntyfonaProsimy Cię, oręduj za nami

– Gorliwy misjonarzu narodów
– Niestrudzony duszpasterzu
– 
Żywy wzorze kapłana
– 
Żarliwy siewco Słowa Bożego
– 
Łagodny przewodniku błądzących
– Dobry ojcze dzieci Ko
ścioła
– Miłośniku prawdy i sprawiedliwości
– Rzeczniku miłości i zgody
– Prześladowany świadku Chrystusa
– Święty ojcze Soboru Watykańskiego I
– Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa
– Ojcze, za
łożycielu zgromadzeń zakonnych
– Duchowy synu Niepokalanej

– Czcicielu Serca Maryi
– Obrońco świętości małżeństwa
– Patronie naszego Zgromadzenia

Ojcze nasz...

Módlmy sięWszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, † które zanosimy do Ciebie wsparci orędownictwem św. Antoniego Marii Klareta. Niech się wypełni wszystko zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Maksymiliana Kolbego
na Górkach

ZGROMADZENIE
MISJONARZY KLARETYNÓW

Tadeusza Kościuszki 16,
09-402 Płock

24 262 35 49

nr konta:
77 7065 0002 0652 1474 9304 0001

Przeczytaj także
klaretyni.pl - 2020
Copryight by KLARETYNI 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej