Aktualności

Parafia św. Maksymiliana Kolbe / Aktualności / I dzień triduum przed uroczystością Ojca Klareta
I dzień triduum przed uroczystością Ojca Klareta

TRIDUUM PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. ANTONIEGO MARII KLARETA

KLARETYŃSKIE DOŚWIADCZENIE BOGA JAKO OJCA

Wprowadzenie

Podstawową postawą, która kształtuje duchowość św. Antoniego Marii Kareta i która musi formować życie każdego wierzącego, jest głębokie doświadczenie Boga jako Ojca.

Lektura klaretyńska

Komentator: Św. Antoni Maria Klaret jest świadomy miłości i opatrzności Bożej, która tyle razy uwolniła go z niebezpieczeństw, i udzieliła mu szczególnych łask. Od chwili tego doświadczenia rozpoczyna nauczaćże nasza miłość do Boga ma być ponad wszystko.

Lektor: «Ponieważ Boga nazywacie Ojcem, i Nim jest, zachowujcie się jak dobrzy synowie; bójcie się być Mu powodem choć najmniejszej przykrości, lecz starajcie się sprawić Mu przyjemność przez wszystko, tak jak nas tego uczył Jezus Chrystus.

Kochajcie Boga całym waszym sercem, całą duszą, wszystkimi waszymi siłami i całym rozumem.

Kocha się Boga całym sercem, kiedy nie kocha się rzeczy, która byłaby obrazą Boga, ani nie mówi się, jak też nie robi się niczego, co Bóg zabrania. Kocha się Boga całym sercem, kiedy się Go kocha wszystkimi uczuciami, bez domieszki innej miłości, albo, jeżeli kocha się też inną rzecz jedynie ze względu na Boga; czy to ze względu na Jego taką wolę, czy to dlatego, iż byłoby to środkiem, który nas prowadzi i pomaga w kochaniu Boga.

Kocha się Boga całą duszą, kiedy człowiek wykorzystuje duszę, aby kochać bardziej; zatem, jako że dusza posiada trzy władze: pamięć, rozum i wolę; pamięcią pamięta zła doczesne i wieczne, z których Bóg go wyzwolił lub przed nimi ochronił; pamięta także dobra, których Bóg mu udzielił; dobra cielesne i duchowe, dobra doczesne i wieczne, których oczekuje. Dlatego też, dusza pełna wdzięczności może tylko kochać swego Dobroczyńcę; rozumem medytuje, kim jest Bóg i kim jest człowiek, jakich dobrodziejstw do- stąpił i jakich się spodziewa, i w tej medytacji rozpala się ogień miłości Bożej, jak mówi prorok król».

(Św. Antoni Maria Klaret: Pisma duchowe)

Wezwania do św. Antoniego M. Klareta

Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystusa namaszczonego i posłanego przez Ojca, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przez wstawiennictwo św. Antoniego Marii Klareta zanośmy do Boga nasze błagania:

AntyfonaProsimy Cię, oręduj za nami

– Gorliwy misjonarzu narodów
– Niestrudzony duszpasterzu
– 
Żywy wzorze kapłana
– 
Żarliwy siewco Słowa Bożego
– 
Łagodny przewodniku błądzących 
– Dobry ojcze dzieci Kościoła
– Miłośniku prawdy i sprawiedliwości
– Rzeczniku miłości i zgody
– Prześladowany świadku Chrystusa
– Święty ojcze Soboru Watykańskiego I
– Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa
– Ojcze, za
łożycielu zgromadzeń zakonnych
– Duchowy synu Niepokalanej

– Czcicielu Serca Maryi
– Obrońco świętości małżeństwa
– Patronie naszego Zgromadzenia

Ojcze nasz...

Módlmy sięWszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, † które zanosimy do Ciebie wsparci orędownictwem św. Antoniego Marii Klareta. Niech się wypełni wszystko zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Maksymiliana Kolbego
na Górkach

ZGROMADZENIE
MISJONARZY KLARETYNÓW

Tadeusza Kościuszki 16,
09-402 Płock

24 262 35 49

nr konta:
77 7065 0002 0652 1474 9304 0001

Przeczytaj także
klaretyni.pl - 2020
Copryight by KLARETYNI 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej